Complex social pentru persoane adulte fără adăpost, Pantelimon

Complexul de servicii pentru persoane fără adăpost oferă o îmbunătățire a condițiilor de locuire și a serviciilor sociale oferite față de adăpostul de noapte existent din cartierul Pantelimon din București. Noul program își propune reducerea precarității locative și extinderea asistenței persoanelor vulnerabile prin introducerea de servicii precum: consiliere juridică și vocațională, asistență medicală, spații de socializare, servire a mesei, reintegrare familială și comunitară. Complexul are trei părți componente: adăpostul de noapte, centrul rezidențial de asistență și reintegrare socială și spălătoria socială, fiind realizat din containere, fapt ce permite extinderea sau relocarea lui în funcție de evoluția necesităților administrative.

Căutarea domesticității locuirii în cadrul unui astfel de sistem organizational și constructiv s-a făcut prin dezvoltarea unor relații particulare cu spațiile exterioare pentru a crea locuri cu diferite grade de intimitate. O structură-suport metalică traversează parcela in diagonală, funcționând ca umbrar/pergolă pentru containerele existente, asigurând totodată iluminatul și securitatea perimetrală.

Contrucțiile sunt retrase față de limita de proprietate, contribuind la realizarea unui trotuar lărgit folosit ca spațiu public, accesibil atât locatarilor complexului, cât și persoanelor din vecinătate.

Fază: D.A.L.I.

Client: Public – D.G.A.S.P.C. Sector 2

Locație: București, România

Dată

octombrie 2020