Casa cu patru curți, Târgoviște

O casă cu pivnițe de cărămidă de la începutul secol  al XX-lea apare “strâmb” la stradă, amintind de vechiul traseu a Căii Domnești din Târgoviște. Compusă din mai multe corpuri adăugate în perioade diferite, casa se retrage de la stradă către interiorul parcelei, dezvăluind la capăt o curte cu vegetație sălbatică cu vedere către Grădina Botanică.

Proiectul surprinde retragerea succesivă a casei existente și amplifică rolul acesteia în noua configurație a casei printr-o serie de patru curți (curtea  cabinetului stomatologic, curtea de primire, curtea de joacă și curtea cu vegetație sălbatică). Sunt păstrate elementele decorative ale fațadei, mai vechi șau mai noi, noi, atât cele valoroase cât și cele banale adăugate de-a lungul timpului și suprapune alăturat un nou strat care amintește prin spațialitate și materiale de un mod de construire local care merită salvat, interpretat și aplicat.

Clădirii i se adaugă un element-semnal făcut la comandă pentru proiectul casei, oblonul care gliează și anunță discret cabinetul stomatologic de la parter ( împreună cu toata signalistica necesară pentru o funcțiune publică ). Având ca referintă istorică atelierul/ prăvălia specifică breselor tradiționale, acesta se înscriere în aceeași logică funcțională și estetică. Cele două poziții ( închis și deschis ) arată orarul de funcționare al clinicii, oblonul fiind folosit și ca panou descriptiv.

Fază: Șantier

Client: Privat

Locație: Târgoviște, România

Dată

februarie 2020