Monumentul și copia, Biserica din Românești

O situație absurdă – construcția unei biserici noi peste o biserică monument din secolul al XIX-lea – a transformat biserica din sat într-un șantier deschis în ultimii 10 ani, păstrând un spațiu liturgic disfuncțional, un monument de arhitectură într-o stare de continua degradare și o comunitate în așteptarea unui spațiu reprezentativ liturghic. Biserica nouă este în sine o copie parțială a unui spațiu de cult realizat în anii ‘30 de arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet în București (Biserica Sf. Parascheva – Sfânta Vineri Nouă)

Remedierea situației se face prin reconcilierea scenariilor conflictuale și incerte propunând o soluție fezabilă de integrare, restaurare și punere în valoare a bisericii monument care să țină cont de eforturile și necesitățile comunității actuale.

Proiectul propune tratarea interspațiului ca spațiu-reusursă pentru reintegrarea celor două biserici, alături de o serie de microintervenții care readuc sensul păstrării unor elemente de arhitectură ale bisericii monument, definind un parcurs spațial care lasă vizibile etape de construcție și elemente valoroase. Astfel accesul la noul cafas și balcoane se realizează prin două scări aflate între cele două biserici ce pornesc din dreptul ferestrelor absidelor laterale. Noul spațiu este completat pe fațada de vest cu o bibliotecă pentru comunitate și două balcoane interioare care reconfigurează relația ferestrelor cu spatial interior.

Fațadei principale îi este adăugat un pridvor nou, care se sprijină de noua biserică în două puncte și lasă vizibilă pictura fațadei principale, deasupra căruia sunt reamplasate o serie de artefacte care îmbogătesc experiența liturghică și recuperează sensul obiectelor ( clopotul, crucea bulb de peste altar, crucea de peste turnul clopotniță etc.)

O nouă capelă se așează în axul transversal, deasupra căreia este relocată turla bisericii monument iar o anexă lungă și îngustă care adăpostește trapeza, arhiva, biblioteca, lumânărarul dar și spații de expunere pentru obiecte, artefacte și  picturi completează ansamblul existent.

Fațada dinspre cimitir (sud) a bisericii noi este dezvelită pentru a permite restaurarea/ vizualizarea fațadei bisericii monument cu toate elementele acesteia. Peretele timpan care închide biserica pe fațada de vest este tratat printr-un traforaj prin care este percepută forma turlei clopotniță ( demolate în urma șantierului existent) iar la interior fiind pictată Adormirea Maicii Domnului.

Faza: În curs de autorizare

Client: Parohia Românești

Locație: Românești, România

Dată

aprilie 2019